Тіурам Д
06
Червень
2016

Тиурам2

Тіурам Д, тетраметилтіурамдисульфід (ТМТД), емпірична формула С6Н12N2S4, раціональна формула (CH3)2CNS2S2CN(CH3)2 – білий порошок з сіруватим або жовтуватим відтінком. Температура плавлення 145-155 0С. Питома вага порошка 1,29 г/см3. Погано розчиняється у воді. Стабільний при нормальних умовах зберігання.

Горюча речовина, пилоповітряні суміші вибухонебезпечні, температура самозаймання частинок пилу, які знаходяться в підвішеному стані, становить 580 0С. При температурі 200 0С розкладається з виділенням сірководню і диметиламіну.

Одержують окисленням диметилдитіокарбамата натрія, що утворюється при взаємодії диметиламіна та сірковуглецю в присутності  лугу – їдкого натру.

Тіурам Д – прискорювач високої активності, вулканізуюча речовина і стабілізатор в промисловості по виготовленю гумово-технічних виробів. В готових  гумових виробах проявляє хороший  опір старінню. Сірковмісні суміші з цим прискорювачем при обробці і зберіганні схильні до підвулканізації. Може застосовуватись у вигляді маточних сумішей. Активується тіазолами, тіазолінами, альдегідамінами. Застосовується також в сукупності з гуанідінами.

ТМТД використовується для виготовлення світлих і прозорих виробів, теплостійких гум і гум на основі різних каучуків, в т.ч.  бутилкаучука. В залежності від дозування прискорювача можна одержувати вулканізати з високими або нізькими модулями. Потребує введення оксиду цинка і стеаринової кислоти. Вулканізацію можна проводити горячим повітрям при 110-120 0С. Рекомендовані температури вулканізації 120-145 0С. Не змінює кольору вулканізатів.

Раніше використовувася в АПК як фунгіцид для сухого протравлювання насіння, для боротьби з гризунами.

По ступеню дії на організм людини відноситься до речовин 2-го класу небезпеки. Гранично-допустима концентрація частинок і пилу тіураму Д  в повітрі робочої зони виробничих приміщень складає 0,5 мг/м3.

Цей товар та іншу хімічну сировину ви завжди зможете придбати у нас по привабливим цінам.

тіурам2
 

  • 761 View
  • Comments are closed.