Сульфенамід Ц
06
Листопад
2017

сульф (1)

Сульфенамід Ц (Акселератор СВS, Cантокюр), по сучасній міжнародній номенклатурі IUPAC назва N-циклогексил-2-бензотіазосульфенамід, молекулярна формула C13H16N2S2 – порошок або гранули від кремового або світло-жовтого до салатового кольору з сірими відтінками, з легким амінним запахом, гіркий на смак. Температура плавлення від 98⁰С до 103⁰С, температура початкового розкладу 130⁰С. Активний при температурах 135⁰С та вище. Точка кипіння може досягати температури більше 315⁰С. Розчинний у більшості органічних розчинників: бензолі, толуолі, хлороформі, сірковуглеці, метиленхлориді, ацетоні, етилацетаті та інших органічних рідинах, включаючи оливи. Не розчиняється у воді, бензині, водних розчинах лугів і кислот. Легко розчиняється в етанолі.
Застосовується як активний прискорювач вулканізації уповільненої дії гумових сумішей на основі натурального та синтетичного каучуку дієнового типу, бутилкаучуку, вінілпіридинового, поліхлоропренового, а також синтетичного каучуку з вмістом амінних та альдегідних груп. Використовується як самостійно, так і з іншими прискорювачами, зокрема тіурамом, в «ефективних» та «напівефективних» системах вулканізації. Дає вулканізати з високим значенням руйнуючої напруги при розтягуванні та хорошій стійкості до старіння. Викликає слабке забарвлення світлих сумішей. Забезпечує високу стійкість гумової суміші до скорчингу та швидке досягнення оптимальної вулканізації. Підвищує стійкість вулканізатів до різних видів деформацій, міцність зв’язку в кордних системах як в статичних так і в динамічних умовах, значно знижує повзучість (плинність) вулканізатів.
Сульфенамід Ц застосовується у виробництві шин, в тому числі габаритних, гумових труб, підошви для взуття та самого гумового взуття, кабельної ізоляції, інших гумовотехнічних виробів.
Рекомендовано уникати контакту з теплом, іскрами, вогнем, статичним розрядом. Небажаний контакт з сильними окисниками, такими як рідкий хлор, концентрований кисень, азотна кислота. Зберігати в закритій тарі, в прохолодному, добре вентильованому приміщенні. Засоби пожежогасіння: водяний туман, двоокис вуглецю, піна, сухий порошок.
Малотоксичний. За ступенем дії на організм людини відноситься до 3-го класу небезпеки.

Цей товар та іншу хімічну сировину ви завжди зможете придбати у нас по привабливим цінам.

cульффффф

  • 539 View
  • Comments are closed.