Сульфенамід Ц
06
Листопад
2017

Поділіться

Share to Google Plus
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex

Сульфенамід Ц

Сульфенамід Ц (Акселератор СВS, N-циклогексил-2-бензотіазосульфенамід), C13H16N2S2 – порошок або гранули від кремового або світло-жовтого до салатового кольору з сірими відтінками, з легким амінним запахом. Температура плавлення від 98⁰С до 103⁰С, температура початкового розкладу 130⁰С. Активний при температурах 135⁰С та вище. Точка кипіння може досягатися при температурі більше 315⁰С. Розчинний у бензолі, етилацетаті, ацетоні, етанолі, хлороформі, інших органічних рідинах, включаючи оливи і толуол. Не розчиняється у воді.
Застосовується як активний прискорювач вулканізації уповільненої дії гумових сумішей на основі натурального та синтетичного каучуків дієнового типу, бутилкаучука, вінілпіридинового каучука та поліхлоропренових каучуків, а також синтетичних каучуків з вмістом амінних та альдегідних груп. Використовується як самостійно, так і з іншими прискорювачами, зокрема тіурамом, в «ефективних» та «напівефективних» системах вулканізації. Дає вулканізати з високим значенням руйнуючої напруги при розтягуванні та хорошій стійкості до старіння. Викликає слабке забарвлення світлих сумішей. Забезпечує високу стійкість гумових сумішей до скорчингу та швидке досягнення оптимальної вулканізації. Підвищує стійкість вулканізатів до різних видів деформацій, міцність зв’язку в кордних системах як в статичних так і в динамічних умовах, значно знижує повзучість (плинність) вулканізатів.
Сульфенамід Ц застосовується у виробництві шин, в тому числі габаритних, гумових труб та інших гумо-технічних виробів, підошви для взуття та самого гумового взуття, кабельної ізоляції.
Рекомендовано уникати контакту з теплом, іскрами, вогнем, а також статичного розряду; контакту з сильними окисниками, такими як рідкий хлор, концентрований кисень, азотна кислота. Зберігати в закритій тарі, в прохолодному, добре вентильованому приміщенні. Засоби пожежогасіння: водяний туман, двоокис вуглецю, піна, сухий порошок.
За ступенем дії на організм людини відноситься до 3-го класу небезпеки.

сульф, формула

  • 138 View
  • Comments are closed.